محموله پوشک احتکاری در یک انبار کشف شد

خبرگزاری میزان - ۱۰ آبان ۱۳۹۷

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از کشف محموله پوشک احتکاری در یک انبار خبر داد

منابع خبر
محموله پوشک احتکاری در یک انبار کشف شد خبرگزاری میزان - ۱۰ آبان ۱۳۹۷