محکومیت حجاریان به پنج سال حبس تعلیقی

پنج سال حبس تعلیقی برای سعید حجاریان
نوروز
فردا - ۲۵ مهر ۱۳۸۸

جوان فردا: سعید حجاریان، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی که در حوادث پس از انتخابات بازداشت شده بود به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم گردید. از حکم صادره برای سایر فعالان سیاسی هنوز اطلاعی در دست نیست

منابع خبر
• «پنج سال حبس تعلیقی» برای حجاریان رادیو زمانه - ۲۵ مهر ۱۳۸۸
سعید حجاریان به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد خبرنامه امیرکبیر - ۲۵ مهر ۱۳۸۸