مختومه شدن پرونده جرائم غیرعمد مددجویان نسوان دراولویت ستاد دیه استان قزوین

خبرگزاری میزان - ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

مدیرعامل ستاد دیه استان قزوین گفت: مختومه شدن پرونده جرائم غیرعمد مددجویان نسوان دراولویت ستاد دیه استان قزوین قراردارد

منابع خبر