مدارس غیردولتی موظف به تعطیلی پنجشنبه ها نیستند

مدارس غیردولتی موظف به تعطیلی پنجشنبه‌ها نیستند
همشهری
الف - ۶ شهریور ۱۳۹۰

معاون مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: مدیران مدارس غیردولتی در مورد تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه موظف نشده اند و می توانند تصمیم خود را اتخاذ کنند. فرشته حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همه مدیران مدارس غیردولتی از جمله مدارس راهنمایی و متوسطه در بحث تعطیلی مدارس مختار هستند و اجباری در کار نیست. وی همچنین درباره تعطیلی مدارس غیردولتی ابتدایی نیز گفت: مدیران مدارس درباره این دوره نیز مختار هستند و خودشان تصمیم می گیرند که مدرسه تعطیل باشد یا خیر. طرح تعطیلی مدارس ابتدایی در کشور و مدارس راهنمایی و متوسطه در تهران از چندی پیش عنوان شده است که برخلاف آن برخی از مدیران مدارس غیردولتی اقدام به این تعطیلی نکرده و اعلام کرده اند که روزهای پنج شنبه مدرسه دایر خواهد بود. البته هنوز اجرای این طرح در مدارس دولتی نیز قطعی نیست چرا که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض دارند.

منابع خبر