مدال طلای کشتی بانوان ۴۸ کیلو به ژاپن رسید

ورزش ۳ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

مدال طلای وزن ۴۸ کیلوگرم کشتی زنان به نماینده تیم ملی ژاپن رسید

منابع خبر
مدال طلای وزن ۶۹ کشتی بانوان دور گردن سارا خبرگزاری فارس - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
یک طلای دیگر به کشتی بانوان ژاپن رسید خبرگزاری فارس - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
مدال طلای پرش طول بانوان به آمریکا رسید باشگاه خبرنگاران - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
یک طلای دیگر به کشتی بانوان ژاپن رسید فوتبالی‌ترین - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
مدال طلای وزن ۶۹ کشتی بانوان دور گردن سارا فوتبالی‌ترین - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵