مدیرجدید زندان رجایی شهر معارفه شد

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید زندان رجایی شهر برگزار شد

منابع خبر
مدیرجدید زندان رجایی شهر معارفه شد خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۶