مذاکرات گسترده با کشور‌ها برای ایجاد کریدور‌های بین المللی

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر