مراسم بزرگداشت سیمین بهبهانی در کابل

کلن - بزرگداشت سیمین بهبهانی در فروغ
اخبار روز
بی بی سی فارسی - ۴ شهریور ۱۳۹۳

در کابل هم مراسمی برای وداع با سیمین بهبهانی، شاعر و غزلسرای ایرانی برگزار شد. خانم بهبهانی روز سه شنبه درگذشت. اشعار او جایگاه ویژه ای در بسیاری از ترانه های هنرمندان افغان داشته است

منابع خبر
کلن - بزرگداشت سیمین بهبهانی در فروغ اخبار روز - ۴ شهریور ۱۳۹۳
مراسم بزرگداشت سیمین بهبهانی در کابل بی بی سی فارسی - ۴ شهریور ۱۳۹۳