مراسم جشن قهرمانی استقلال

خبرگزاری میزان - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

عکاس: امیر حسین خیرخواه

منابع خبر
مراسم جشن قهرمانی استقلال خبرگزاری میزان - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷