مراسم روز اربعین در کربلای معلی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۷منابع خبر
مراسم روز اربعین در کربلای معلی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ آبان ۱۳۹۷