مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران، در شهرهای مختلف برگزار شد

راهپیمایی در شهرهای ایران همزمان با سالگرد اشغال سفارت آمربکا
بی بی سی فارسی
رادیو فردا - ۱۳ آبان ۱۳۹۰

به گزارش رسانه های دولتی، روز جمعه، هزارن نفر در شهرهای مختلف ایران به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا به خیابانها آمدند و راهپیمایی کردند. این مراسم به مناسبت سی و دومین سالگرد حمله دانشجویانی که با عنوان «پیرو خط امام» شناخته می شدند، به سفارت آمریکا در تهران برگزار شد. در پی این حمله در سال ۱۳۵۸، ۵۲ تن از کارکنان سفارت آمریکا به مدت ۴۴۴ روز در ایران به گروگان گرفته شدند و روابط دو کشور به کلی قطع شد. در سی و دومین سالگرد این حادثه، بسیاری از مقامهای ایرانی در مراسم متفاوت در شهرهای مختلف، نظراتی ضد آمریکایی بیان کردند

منابع خبر