مراسم نخل گردانی در اشکذر یزد

خبرگزاری میزان - ۱۰ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
مراسم نخل گردانی در اشکذر یزد خبرگزاری میزان - ۱۰ مهر ۱۳۹۶