مرحله دوم انتخابات رقابت بین لیست کارآمد و لیست سیاسی است

بررسی آرایش انتخاباتی جبهه های فعال در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری مهر - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: فهرست جبهه متحد اصولگرایان متشکل از تعدادی از دانش آموختگان اقتصاد و افرادی است که سابقه وزارت دارند و مجموع لیست نشان می دهد که فهرست جبهه متحد متشکل از افرادی کارآمد، ولایت مدار، انقلابی و تحول خواه هستند که رقابت بین فهرست کارآمد و فهرست سیاسی است

منابع خبر