مردم آذربایجان غربی نگران تامین سوخت جایگزین گاز نباشند

خبرگزاری مهر - ۵ روز قبل

ارومیه - مدیر شرکت توزیع فرآورده های نفتی منطقه ارومیه گفت: مردم آذربایجان غربی نگران تامین سوخت جایگزین گاز در فصل سرما نباشند،موارد لازم برای تامین نفت سفید یا نفت گاز اندیشیده شده است

منابع خبر