مرکز آمار ایران متوسط هزینه و درآمد روستاها را اعلام کرد

تابناک - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال ۹۱ را اعلام کرد که بر اساس آن، متوسط هزینه یک خانوار روستایی نسبت به درآمد آن ۶۹۰ هزارتومان بیشتر است. همچنین استان تهران بالاترین متوسط درآمد سالیانه و استان زنجان بیشترین میزان هزینه را داشته اند.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران یافته های مهم آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای روستایی سال ۱۳۹۱ را ارائه کرد. آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی کشور در سال ۱۳۹۱ با مراجعه به ۱۹۶۵۷ خانوار نمونه با جمعیت ۷۶۸۵۹ نفر، طی دوازده ماه انجام گرفته است.

در بخش خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوار بر اساس نتایج طرح در سال ۱۳۹۱، متوسط تعداد افراد خانوار ۳.۹ نفر بوده است و توزیع خانوارهای نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار، نشان می دهد که خانوارهای ۴ نفری با ۲۵.۶ درصد، بیش ترین و خانوارهای ۹ نفری با ۰.۸ درصد کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده اند.

"مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال ۹۱ را اعلام کرد که بر اساس آن، متوسط هزینه یک خانوار روستایی نسبت به درآمد آن ۶۹۰ هزارتومان بیشتر است"

خانوارهای نمونه بدون فرد باسواد ۱۴.۴ درصد بوده است و خانوارهای دارای ۳ نفر باسواد با ۲۲.۳ درصد بیشترین سهم را در کل خانوارهای نمونه داشته اند.

متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای نمونه ۱.۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد ۱.۵ نفر بوده است. خانوارهای دارای یک نفر شاغل با سهم ۴۹.۵ درصد از کل خانوارهای نمونه، بیشترین و خانوارهای دارای ۵ نفر شاغل و بیش تر با ۱.۱ درصد، کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده اند. خانوارهای بدون فرد شاغل ۲۰.۵ درصد از خانوارهای نمونه را تشکیل داده است.

بررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می دهد که ۳۶.۸ درصد از سرپرستان خانوارهای نمونه در بخش "کشاورزی، شکار و جنگلداری"، ۱۲.۳ درصد در بخش ساختمان، ۶.۵ درصد در بخش حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری، ۵.۳ درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت ها و کالاهای شخصی و خانگی، ۴.۸ درصد در بخش صنعت، ۱.۵ درصد در بخش اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری و ۵.۷ درصد در سایر بخش ها به کار اشتغال داشته اند.نتایج طرح نشان می دهد که در بین خانوارهای روستایی وضع شغلی سرپرست اغلب خانوارها کارکن مستقل و پس از آن مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی است.

بررسی خانوارهای نمونه روستایی برحسب سطح سواد سرپرست خانوار نشان داده است. ۴۱.۷ درصد خانوارهای نمونه دارای سرپرست بی سواد می باشند. خانوارهای دارای سرپرست با سطح سواد فوق لیسانس و بالاتر ۰.۱ درصد خانوارهای نمونه را تشکیل می دهد.

امکانات و تسهیلات مورد استفاده خانوار

در سال ۱۳۹۱ نحوه تصرف بیش از ۸۷ درصد خانوارهای نمونه به صورت ملکی (ملکی عرصه و اعیان و ملکی اعیان) است.

"همچنین استان تهران بالاترین متوسط درآمد سالیانه و استان زنجان بیشترین میزان هزینه را داشته اند"بررسی خانوارها از نظر تعداد اتاق در اختیار آنها نشان می دهد که ۳۴.۷ درصد خانوارهای نمونه دارای ۳ اتاق، ۲۹.۶ درصد دارای ۴ اتاق، ۱۸.۵ درصد دارای ۲ اتاق، ۱۰.۳ درصد دارای ۵ اتاق، ۳.۳ درصد دارای ۱ اتاق و ۳.۶ درصد دارای ۶ اتاق و بیشتر بوده اند.

نتایج این بررسی نشان می دهد ۹۵.۹ درصد از اجاق گاز، ۹۴.۹ درصد از تلویزیون رنگی، ۸۱.۴ درصد از تلفن همراه، ۷۵.۸ درصد از یخچال، ۵۸.۶ درصد از جاروبرقی، ۵۶.۳ درصد از پنکه، ۴۶.۵ درصد از ویدئو، وی سی دی و دی وی دی، ۴۴.۵ درصد از ماشین لباسشویی، ۴۰.۶ درصد از چرخ خیاطی، ۳۰.۵ درصد از موتورسیکلت، ۲۵.۶ درصد از یخچال فریزر، ۲۲.۳ درصد خانوارهای نمونه از اتومبیل شخصی، ۱۶.۱ درصد از رادیو ضبط، ضبط و پخش صوت، ۱۴.۳ درصد از فریزر، ۱۲.۳ درصد از رایانه، ۷.۵ درصد از دوچرخه، ۴.۱ درصد از رادیو، ۴.۱ درصد از کولر آبی متحرک، ۳.۳ درصد از کولر گازی متحرک، ۱.۲ درصد از تلویزیون سیاه و سفید، ۰.۷ درصد از ماکروویو و فرهای هالوژن دار و ۰.۳ درصد از ماشین ظرفشویی استفاده کرده اند.

هزینه های خانوار

بر اساس نتایج این طرح در سال ۱۳۹۱، متوسط هزینه سالانه خانوار روستایی برابر  ۱۰۸۱۸۷۶۷۶ ریال بوده است که از این مقدار ۴۲.۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۵۷.۷ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.

متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۳۹۰، ۲۸.۸ درصد افزایش یافته است. هزینه های خوراکی و دخانی خانوار نسبت به سال ۱۳۹۰ معادل ۳۹ درصد و هزینه های غیرخوراکی خانوار ۲۲.۳ درصد افزایش یافته است.در سال ۱۳۹۱ متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار روستایی، برابر ۴۵۷۹۶۲۲۷ ریال بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به میزان ۳۹.۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس نتایج این بررسی، در بین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم ۲۵.۰ درصد مربوط به «آرد، رشته، نان، غلات و فرآورده های آن» بوده است. هزینه «گوشت» با ۲۲.۶ درصد، «میوه ها و سبزی ها» با ۱۴.۷ درصد، «شیر و فراورده های آن و تخم پرندگان» با ۱۰.۵ درصد، «قند، شکر، شیرینی ها، چای، قهوه و کاکائو» با ۸.۲ درصد، «نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها» با ۶.۵ درصد، «خشکبار و حبوب» با ۴.۹ درصد، «روغن ها و چربی ها» با ۴.۸ درصد، «ادویه ها، چاشنی ها و سایر ترکیب های خوراکی» با ۲.۹ درصد در مراتب بعدی اهمیت قرار داشته است. در سال ۱۳۹۱ هزینه های مربوط به «نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها» ۵۴.۷ درصد، «شیر و فراورده های آن و تخم پرندگان» ۵۱.۷ درصد، «خشکبار و حبوب» ۴۵.۲ درصد، «روغن و چربی‌ها» ۴۳.۶ درصد، «میوه و سبزی ها» ۴۱.۰ درصد، «ادویه ها، چاشنی ها و سایر ترکیب های خوراکی» ۴۰.۹ درصد، «گوشت» ۳۸.۱ درصد، «قند، شکر، شیرینی ها، چای، قهوه و کاکائو» ۳۴.۱ درصد و «آرد، رشته، غلات، نان و فراورده های آن» ۳۰.۲ درصد نسبت به هزینه های مشابه سال قبل افزایش داشته است.

در سال ۱۳۹۱ متوسط هزینه های غیرخوراکی یک خانوار روستایی برابر ۶۲۳۹۱۴۴۹ ریال بوده است، که در مقایسه با سال ۱۳۹۰، افزایشی برابر ۲۲.۳ درصد داشته است.

"به گزارش مهر، مرکز آمار ایران یافته های مهم آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای روستایی سال ۱۳۹۱ را ارائه کرد"هزینه های «مسکن» با سهمی معادل ۲۸.۱ درصد از کل هزینه های غیرخوراکی، بیش ترین سهم را دارا بوده است. هزینه «حمل و نقل و ارتباطات» با ۲۰.۱ درصد، «بهداشت و درمان» با ۱۴.۰ درصد، «کالاها و خدمات متفرقه» با ۱۳.۷ درصد، «پوشاک و کفش» با ۱۰.۹ درصد، «لوازم، اثاث و خدمات خانوار» ۳۴.۳ درصد، «تفریحات، سرگرمی ها، تحصیل و آموزش» ۳۱.۵ درصد، «پوشاک و کفش» ۳۰.۹ درصد، «بهداشت و درمان» ۲۸.۲ درصد، «کالاها و خدمات متفرقه» ۲۵.۴ درصد، «حمل و نقل و ارتباطات» ۱۷.۳ درصد، «مسکن» ۱۴.۲ درصد نسبت به هزینه های مشابه سال قبل افزایش یافته است.

درآمدهای خانوار

بر اساس نتایج به دست آمده متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۱ برابر ۱۰۱۲۸۱۳۶۲ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است. بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که ۴۶.۴ درصد از منابع متفرقه، ۲۸.۸ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و ۲۴.۹ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری به دست آمده است.

بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی، بر حسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار، نشان می دهد خانوارهایی که سرپرست آنها در بخش واسطه گری های مالی به کار اشتغال داشته اند، با درآمدی معادل ۱۸۲۴۶۰۴۸۷ ریال، بیشترین درآمد و خانوارهای معمولی دارای مستخدم، با داشتن درآمد ۸۱۵۹۶۳ ریال، کمترین درآمد را در سال ۱۳۹۱ داشته اند.متوسط هزینه ها و درآمد خانوار بر حسب استان

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می دهد که استان زنجان با ۱۵۷۱۷۶۷۲۷ ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۶۶۸۰۸۱۲۵ ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۱ داشته اند.

بر اساس نتایج به دست آمده استان تهران با ۹۰۵۲۹۸۰۰ ریال بیشترین و استان سیستان وبلوچستان با ۳۰۰۲۰۶۷۱ ریال کمترین متوسط هزینه های غیرخوراکی سالانه یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۱ را دارا بوده اند. استان زنجان با ۷۰۰۷۰۴۳۹ ریال بیشترین و استان کرمان با ۳۱۹۹۲۰۶۰ ریال کمترین متوسط هزینه خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد.

همچنین استان تهران با ۱۳۹۱۹۹۴۰۶ ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۶۰۹۴۴۲۶۱ ریال کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۳۹۱ به خود اختصاص داده است.

.

منابع خبر