مرکل: شیطان پشت جزئیات مذاکرات برگزیت پنهان است!

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ مهر ۱۳۹۷
منابع خبر