مسئلۀ عدم تقارن در لیبرالیسم سیاسی جان رالز

مسئلۀ عدم تقارن در لیبرالیسم سیاسی جان رالز
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

مسئلۀ عدم تقارن در لیبرالیسم سیاسی جان رالز

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر مفهوم توجیه در فلسفۀ سیاسی به معرفی مفهوم موانع داوری در فلسفۀ سیاسی رالز می ­پردازیم و نشان می ­دهیم که تأثیر این موانع چگونه از رسیدن به داوری ­های معین دربارۀ موضوعات سیاسی، اخلاقی و دینی جلوگیری می­ کند و به نوعی کثرت­گرایی سیاسی می ­انجامد.

چکیده

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر مفهوم توجیه در فلسفۀ سیاسی به معرفی مفهوم موانع داوری در فلسفۀ سیاسی رالز می ­پردازیم و نشان می ­دهیم که تأثیر این موانع چگونه از رسیدن به داوری ­های معین دربارۀ موضوعات سیاسی، اخلاقی و دینی جلوگیری می­ کند و به نوعی کثرت­گرایی سیاسی می ­انجامد. پس از شرح این مفهوم مشکل عدم­تقارن را که انتقادی به لیبرالیسم سیاسی رالز به شمار می ­آید، مطرح می­ کنیم و برخی واکنش ­های فیلسوفان سیاسی معاصر را به آن مورد بررسی قرار می­ دهیم؛ سپس راه­حل کونگ را که مبتنی است بر تمایز بین اختلاف ­نظرهای مربوط به خیر و اختلاف­ نظرهای مربوط به عدالت برای مشکل عدم­تقارن شرح می­ دهیم. کونگ این تمایز را از طریق تمایز بین اختلاف ­نظرهای بنیادین و اختلاف­ نظرهای توجیهی نشان می­دهد و می­ کوشد از این طریق راه­ حلی برای مشکل عدم­تقارن در لیبرالیسم سیاسی بیابد. در پایان استدلال کونگ را ارزیابی می­ کنیم و نشان می­ دهیم که این استدلال در چه صورتی موفقیت ­آمیز خواهد بود.

کلیدواژه ها: انتقاد عدم‌تقارن؛ لیبرالیسم سیاسی؛ اختلاف‌نظر بنیادین؛ اختلاف‌نظر توجیهی؛ مشروعیت سیاسی؛ جان رالز؛ جاناتان کونگ

نویسنده:

امید کریم زاده: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

فصلنامه حکمت و فلسفه - دوره ۱۳، شماره ۴۹، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

 

منابع خبر