مسلمانان هندوستان به استقبال عید فطر رفتند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ تیر ۱۳۹۴

دهلی نو - ایرنا - عید فطر در بین بیش از ۲۰۰ میلیون مسلمان هندوستان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از بزرگترین اعیاد با شکوه فراوان جشن گرفته می شود.

منابع خبر
مسلمانان هندوستان به استقبال عید فطر رفتند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ تیر ۱۳۹۴
اوباما به مناسبت عید فطر پیام داد جهان نیوز - ۲۵ تیر ۱۳۹۴
پیام اوباما به مناسبت عید فطر تابناک - ۲۵ تیر ۱۳۹۴