مسمومیت ۳۰ نفر با مونوکسیدکربن در تبریز/ مرگ ۲ نفر در اصفهان

خبرگزاری مهر - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

طی ۴۸ ساعت گذشته ۳۰ نفر در آذربایجان شرقی با گاز مونوکسید کربن مسموم شدند همچنین در ۷۲ ساعت گذشته، ۱۶ تن در اصفهان مسموم و دو نفر فوت کردند

منابع خبر