مشاهده تخیل در مغز توسط دانشمندان

مشاهده تخیل در مغز توسط دانشمندان
تابناک
جهان نیوز - ۸ شهریور ۱۳۹۳

محققان دانشگاه بریگهام یانگ امریکا آزمایش‌هایی را با استفاده از ام‌آرآی طراحی کرده‌اند که به آن‌ها در تشخیص‌دادن تخیل محض از پردازش‌های مرتبط مانند «به یادآوردن» کمک می‌کنند.

منابع خبر
مشاهده تخیل در مغز توسط دانشمندان جهان نیوز - ۸ شهریور ۱۳۹۳
مشاهده تخیل در مغز توسط دانشمندان تابناک - ۸ شهریور ۱۳۹۳