مشایی در بیمارستان بستری شد

مشایی در بیمارستان بستری شد
آفتاب
جهان نیوز - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

به گزارش مشرق، اسفندیار رحیم مشایی روز چهارشنبه به دلیل بیماری قند در یکی از بیمارستان های خصوصی تهران بستری شد و تا صبح امروز بستری بودن وی در این بیمارستان ادامه داشته است.علت عدم حضور مشایی در سفر هیات دولت به کردستان، بیماری وی بوده است.گفته می شود پزشکان برای وی استراحت مطلق تجویز کرده اند

منابع خبر
مشایی در بیمارستان بستری شد آفتاب - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
مشایی در بیمارستان بستری شد جهان نیوز - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰