مشعل غزه را ترک کرد/ قدردانی مجدد حماس از ایران

خبرگزاری فارس - ۲۰ آذر ۱۳۹۱

خبرگزاری فارس: رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به همراه اعضای دفتر سیاسی این جنبش امروز دوشنبه غزه را به مقصد قاهره ترک کرد

منابع خبر
خالد مشعل غزه را ترک کرد تابناک - ۲۰ آذر ۱۳۹۱
خالد مشعل غزه را ترک کرد آفتاب - ۲۰ آذر ۱۳۹۱
مشعل غزه را ترک کرد فردا - ۲۰ آذر ۱۳۹۱
خالد مشعل غزه را ترک کرد فردا - ۲۰ آذر ۱۳۹۱
خالد مشعل غزه را ترک کرد جهان نیوز - ۲۰ آذر ۱۳۹۱