مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم آذرماه به خدمت سربازی فراخوانده شدند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ آذر ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تمام مشمولان کاردانی ، دیپلم و زیر دیپلم دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم آذر ماه ۱۳۹۵ را به خدمت سربازی فراخواند.

منابع خبر