مصاحبه جنجالی علی دایی + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵
منابع خبر
مصاحبه جنجالی علی دایی + فیلم باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵