مصباح یزدی: نامزدهای انتخاباتی مجال تملق به دیگران ندهند، ایسنا

دو سال زندان دیگر برای عیسی سحرخیز
سی میل
گویا - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰

عیسی سحرخیز بعد از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و بعد از چندین ماه زندانی بودن در زندان اوین تهران، همراه چند زندانی سیاسی دیگر از جمله احمد زیدآبادی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. خانواده او در دو سال گذشته بارها نسبت به وضعیت جسمی او و نحوه مراقبت های پزشکی در زندان ابراز نگرانی کرده‌اند

منابع خبر