مصدومیت ۷ زائر در تصادف ۲ خودرو ون در محور حله به سمت مهران +اسامی

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر