مصدومیت نگران کننده کریم بنزما +عکس

مصدومیت نگران کننده ستاره رئال
خدمت
فردا - ۸ مرداد ۱۳۹۵

ورزش۳: بنزما هنوز فصل شروع نشده دچار مصدومیت کمر و پهلو شده و به همین دلیل قادر به حضور در تمرینات گروهی رئال مادرید نیست. ستاره فرانسوی در طول هر فصل معمولا به دلیل مصدومیت، بیش از یک سوم بازی های رئال را از دست می دهد و حال این امکان وجود دارد او اولین بازی رسمی فصل جدید یعنی سوپرکاپ اروپا را نیز از دست بدهد.

منابع خبر
مصدومیت نگران کننده کریم بنزما عصر ایران - ۸ مرداد ۱۳۹۵