۷ مصدوم تصادفی از مرز مهران تحویل فوریت های پزشکی داده شد

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

رئیس اورژانس کشور گفت: ۷ مصدوم تصادفی از مرز مهران تحویل فوریت های پزشکی داده شد

منابع خبر