مصدوم شدن ۲ نفر در برخورد تریلی با وانت پیکان

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
مصدوم شدن ۲ نفر در برخورد تریلی با وانت پیکان باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶