مصرف انرژی در ایران پنج برابر متوسط جهانی

آفتاب - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

معاون برنامه ریزی وزیر نفت گفت : شدت مصرف انرژی در ایران پنج برابر میانگین جهانی است. اگر بتوانیم مصرف انرژی را در کشور کاهش دهیم می توان سرمایه گذاری عظیمی در پروژه های نفتی و گازی داشت.

منابع خبر