مطالبه وجه سفته در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

خبرگزاری میزان - ۱۶ آبان ۱۳۹۶

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه یا در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید

منابع خبر