مطهری: هر اعتراضی نباید براندازی تلقی شود

تابناک - ۱۶ آذر ۱۳۹۲

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: حق اعتراض در یک کشور نقطه قوت است و این موضوع در کشور باید بررسی شود که چرا هر حرکتی در خیابان ها با دستگیری همراه بوده و براندازی نظام تلقی می شود.

به گزارش ایرنا علی مطهری عصر رور شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز افزود: تفکر و بیان مخالف تا زمانی که منجر به نفاق و دورویی نشود، آزاد است و بزرگترین مشکل حاضر در کشور نوع برداشت اشتباه عده ای از اصل ولایت فقیه است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت که در اصل ولایت فقیه، ولایت ایدئولوژیک است و رهبری اسلام شناس واقعی است. ایشان در راس امور قرار دارند و می توانند حکم حکومتی نیز صادر کنند.

وی گفت: یکی از ریشه های اساسی در قضیه ۸۸ همین برداشت غلط از اصل ولایت فقیه در بین مردم و مسوولان بود که این نقطه آغاز فتنه و درگیری در کشور بود.

مطهری افزود: آزار دادن و شکنجه ممنوع است و به این موضوع باید رسیدگی شود و کسی که ادعای اصلاح جامعه را دارد، خود باید صالح باشد و اهل محافظه کاری و بنده شهوت و طمع نباشد.

منابع خبر
مطهری: هر اعتراضی نباید براندازی تلقی شود ندای سبز آزادی - ۱۶ آذر ۱۳۹۲