مغز متفکر موساد از دنیا رفت +عکس

جهان نیوز - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

مغز متفکر سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) که در دهه های گذشته مسئول اصلی ترور رهبران فلسطینی بود از دنیا رفت.

منابع خبر
مرگ مغز متفکر موساد تابناک - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
مغز متفکر موساد مُرد فردا - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
مغز متفکر موساد از دنیا رفت +عکس جهان نیوز - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳