مقدمات انتقال سفارت آمریکا به قدس را فراهم می‌کنیم

خبرگزاری دانشجو - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر