ملکه هلند کنار کشید، جاوید باد شاه جدید

ملکه هلند بازنشسته شد
تابناک
یورو نیوز - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

این تاجی است که پس از اجرای مراسم ویژه در کلیسای «نیوو کرک Nieuwe Kerk» آمستردام هلند، همزمان با جشن روز ملکه و کناره گیری «بئاتریکس بر سر پسر بزرگ…

منابع خبر
ملکه هلند بازنشسته شد تابناک - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
ملکه هلند کنار کشید، جاوید باد شاه جدید یورو نیوز - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲