ممنوعیت "الله" برای غیرمسلمانان مالزی

استفاده غیرمسلمانان مالزی از 'الله' غیرقانونی است
بی بی سی فارسی
خدمت - ۲ تیر ۱۳۹۳آرمان نوشت: شنیده شد که دادگاه عالی مالزی روز دوشنبه با رد درخواست تجدیدنظر مسیحیان برای استفاده از کلمه «الله»، به تنش های مذهبی یک سال گذشته این کشور پایان داد.
«مالزی اینسایدر» نوشت؛کلیسای کاتولیک درصدد بود ممنوعیت استفاده از کلمه «الله» در هفته نامه «هرالد» که پیش از این توسط دولت ممنوع شده بود را لغو کند که موفق به انجام آن نشد.
 هفته نامه هرالد که به چهار زبان مالایی، تامیل، چینی و انگلیسی در ۱۴ هزار شماره به صورت هفتگی منتشر می شود متعلق به مسیحیان مالزی است. رای دادگاه عالی مالزی در شهر پوتراجایا همسو با موضع دولت در استفاده نکردن مسیحیان از کلمه «الله» است.

منابع خبر