ممنوعیت عرضه شیر فله‌ای

جهان نیوز - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

معاون سازمان دامپزشکی کشور گفت: تاکنون مجوزی برای عرضه شیر فله سالم در کشور صادر نشده و شرایط دریافت مجوز برای واحدهای دامپروری بسیار سخت است.

منابع خبر
ممنوعیت عرضه شیر فله‌ای تابناک - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
ممنوعیت عرضه شیر فله‌ای عصر ایران - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
ممنوعیت عرضه شیر فله‌ای جهان نیوز - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
ممنوعیت عرضه شیر فله‌ای آفتاب - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲