منبع اروپایی: ساعات و روزهای آینده آبستن حوادث بزرگ در حکومت عربستان/ محمد بن سلمان از قدرت کنار می‌رود

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ آبان ۱۳۹۷
منابع خبر