منتظر نزدیکی جهان اسلام به هم باشید

جهان نیوز - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

اقدام آمریکا در برسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت صهیونیست ها کابوس جهان اسلام بود. اما عملاً اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

منابع خبر