منتفی شدن افزایش تعرفه واردات کاغذ ودرگذشت مترجم آثار آگاتاکریستی

خبرگزاری مهر - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

منتفی شدن افزایش تعرفه واردات کاغذ و درگذشت مجتبی عبدالله نژاد مترجم آثار آگاتا کریستی از جمله خبرهای مهم حوزه کتاب در این هفته هستند

منابع خبر