مهدی کروبی در حصر درخواست صندوق رأی کرد

پیام مهدی کروبی از حصر خانگی: برای مصلحت مهمتر، یعنی حفظ جمهوریت رای خواهم داد
کلمه
رادیو زمانه - ۵ اسفند ۱۳۹۴

محمدتقی، فرزند مهدی کروبی شب ۵ اسفند ماه در صفحه اینستگرامش این پیام را منتشر کرد و گفت پدرش برای «حفظ جمهوریت» در محل حصر خود رأی خواهد داد.

منابع خبر
مهدی کروبی در حصر درخواست صندوق رأی کرد رادیو زمانه - ۵ اسفند ۱۳۹۴