مهلت رای گیری در خرم آباد و بروجرد تا ساعت ۲۱ تمدید شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

خرم آباد - ایرنا - رئیس ستاد انتخابات لرستان گفت: بر اساس درخواست فرمانداران خرم آباد و بروجرد، مهلت رای گیری در شعبه های این دو حوزه تا ساعت ۲۱ تمدید شد.

منابع خبر
مهلت رای گیری در خرم آباد و بروجرد تا ساعت ۲۱ تمدید شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
زمان اخذ رای تا ساعت ۲۰ تمدید شد خبرگزاری فارس - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
زمان اخذ رای تا ساعت ۲۰ تمدید شد جهان نیوز - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
زمان رای گیری تا ساعت ۲۰ تمدید شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
تمدید زمان رای گیری در استان مرکزی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
تمدید زمان رای گیری تا ساعت ۲۲ باشگاه خبرنگاران - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
تمدید زمان رای گیری تا ساعت ۲۰ باشگاه خبرنگاران - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵