موافقت اعضای شورا با کلیات اخذ عوارض محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

خبرگزاری میزان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

اعضای شورای شهر تهران با کلیات اخذ عوارض محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موافقت کردند

منابع خبر