موافقت هیات دولت با واگذاری ۳۰ ساله کارخانه «سیمان ری» به شهرداری

خبرگزاری میزان - ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

شهردار تهران از موافقت هیات دولت با واگذاری ۳۰ ساله کارخانه «سیمان ری» به شهرداری تهران خبر داد

منابع خبر