مواکب ایرانی جمع شد

فردا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

سر کنسول ایران در کربلا گفت: بسیاری از مواکب ایران در عراق پس از اربعین جمع شده است

منابع خبر
مواکب ایرانی جمع شد فردا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷