موزائیک با طرح «مرگ بر آمریکا»

موزائیک با طرح «مرگ بر آمریکا»/عکس
فردا
جهان نیوز - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

کف پوش حیاط مسجد خوزان شهر خمین از موزاییک هایی است که بعد از سی سال هنوز نگاه رهگذران را به خود جلب می‌کند. موزاییک هایی که شاید یکی از مهم‌ترین شعارهای جمهوری اسلامی را در خود جای داده‌اند.

منابع خبر
موزائیک با طرح «مرگ بر آمریکا» جهان نیوز - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
موزائیک با طرح «مرگ بر آمریکا» (+عکس) عصر ایران - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳