موزه دائمی نقشه‌های تاریخی خلیج فارس افتتاح شد

موزه دائمی نقشه‌های تاریخی خلیج فارس افتتاح شد
خدمت
فردا - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

خبرگزاری تسنیم: در موزه دائمی نقشه‌های تاریخی خلیج فارس،بیش از ۱۰نقشه ارزشمند و تاریخی خلیج فارس از منابع معتبر جهانی با مشارکت مؤسسه جغرافیایی و نقشه برداری "سحاب"تهیه و برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است

منابع خبر
افتتاح موزه نقشه های خلیج فارس با حضور وزیر فرهنگ وارشاداسلامی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
افتتاح موزه نقشه های خلیج فارس در جزیره هرمز با حضور جنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
افتتاح موزه نقشه های خلیج فارس در جزیره هرمز با حضور جنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵