موفقیت دولت در حذف قوانین مزاحم فعالان اقتصادی صفر بوده است

موفقیت دولت در حذف قوانین مزاحم فعالان اقتصادی صفر بوده است
خدمت
خدمت - ۲۱ دی ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ مجیدرضا حریری گفت: حقیقت این است که قاچاق یکی از معلول‌های اقتصاد غیر شفاف ما است. تا زمانی که اقتصاد ملی ما شفاف، رقابتی و آزاد نشود، قاچاق داریم یا اختلاس بانکی و یا سایر مفاسد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اظهار به این‌که مسئله قاچاق باعث ضرر به تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده می‌شود، تصریح داشت: نکته‌ای که باید بیشتر مورد نظر باشد، این است که آیا قاچاق خود معلول است یا علت؟ حقیقت این است که قاچاق یکی از معلول‌های اقتصاد غیر شفاف ما است.

وی تصریح داشت: تا زمانی که اقتصاد ملی ما شفاف، رقابتی و آزاد نشود قاچاق داریم یا اختلاس بانکی و یا سایر مفاسد اقتصادی را شاهد خواهیم بود. ضربه قاچاق به اقتصاد است و سبد مصرف آحاد مردم ضرر اصلی را می‌خورد که این در نهایت باعث ضربه اجتماعی به مردم ایران می‌شود.

حریری با بیان این‌که قاچاق باعث ضربه‌ای بالاتر از ضربه اقتصادی به جامعه است، عنوان داشت: این ضربه ظهور طبقات نوکیسه و نوکیسه‌گری است که باعث اختلاف در جامعه می‌شود و این مسئله خود سرچشمه بسیاری از مفاسد خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که روحیه مجلس قانون‌گذاری است، تصریح داشت: یکی از اشکالات مجلس این است که روحیه قانون‌گذاری، فقط قانون‌گذاری است؛ در حالی‌که باید تنقیه قوانین باشد. با ۱۳ هزار قانون و ۱۸ هزار دستورالعمل، یک پیام صادر می‌شود و آن این است که اشکالات زیادی وجود دارد. مطابق قانون برنامه پنجم و ماده ۷۶، دولت موظف بوده است، کلیه قوانین مزاحم را احصاء کند و ترتیب رفع آن را ایجاد کند؛ ولی متاسفانه خروجی کمیسیون ماده ۷۶ تقریباً صفر است.

منبع: تسنیم.

منابع خبر