می روم وز سر حسرت به قفا می نگرم/ وداع تلخ زائران

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

امسال زائران حسین بی علی(ع) تصویری باشکوه از عشق به اهل بیت به یادگار گذاشتند و اکنون با پایان اربعین با چشمان گریان به شهرها و کشورهای خود باز می گردند

منابع خبر