ناآگاهی حقوقی مردم یکی از علل اطاله دادرسی است

خبرگزاری میزان - ۱۴ آذر ۱۳۹۶

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان گفت: یکی از دلایل اطاله دادرسی عدم اطلاع برخی از مردم درخصوص مسائل حقوقی است

منابع خبر